« terug naar vorige pagina

HaZo24-certificering

Wat is HaZo24?
In samenwerking met vijf andere huisartsenorganisaties in Nederland heeft Cohesie (de coöperatie van alle huisartsen in Noord-Limburg) onder de naam HaZo24 een geïntegreerd kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de 24-uurs huisartsenzorg.

HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg. Dit gaat dus niet alleen om huisartsenpraktijken, maar ook om de chronische zorg en de huisartsenposten. HaZo24 is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg. Met de implementatie ervan wordt de huisartsenzorg getoetst aan de wettelijke kaders, met als doel een gestructureerde praktijkvoering gericht op (nog) betere patiëntenzorg.

Huisartsenpraktijk Grubbenvorst en HaZo24

Het traject
In 2015-2016 zijn wij met onze praktijk gestart met het onder de loep nemen van de praktijkvoering. Allerlei zaken worden dan bekeken. Denk hierbij aan:  de voorraad is grondig nagekeken en opnieuw geordend en er is een First in-First out systeem ingevoerd. Alle protocollen (medisch en organisatorisch) zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast. Er werden verbeterplannen geschreven, de overlegmomenten werden gestructureerd en goed vastgelegd. Er werden aftekenlijsten gemaakt voor uitgevoerde reinigingstaken. Voor de klachtenprocedure werd een protocol opgesteld. Alle ruimtes werden apart bekeken en aangepast op veiligheid; denk hierbij aan brandblussers, EHBO koffertjes, losliggende kabels wegwerken. BHV Brandveiligheid is er gevolgd (jaarlijks). Het vluchtplan is opnieuw bekeken, en zo kunnen we nog even doorgaan.

Kortom, we hebben met z’n allen hard gewerkt. En dit alles onder leiding van huisarts van den Heuvel en assistente Miranda Grubben.

De audit
Op 8 april 2016 was het dan zo ver. De dag waar we met z`n allen naar toe hebben gewerkt. Hebben we alles op orde? Klopt het volgens de auditor? Een externe auditor van Lloyd’s Register bezocht de hele dag de praktijk, om te zien of wij voldeden aan de (strenge) kwaliteitsnormen van HaZo24. Er werden gesprekken gevoerd met huisarts van den Heuvel, assistente Miranda Grubben en praktijkondersteuner Hennie Krouwel. Het was een spannende dag. Maar op het einde van alle gesprekken en controles in alle ruimtes, kregen we te horen dat we met vlag en wimpel geslaagd waren! Wat waren we trots!

Update
Omdat er gebruik gemaakt wordt van een roulatieschema, worden we als praktijk geregeld opnieuw getoetst. In de afgelopen jaren hebben er daarom nog 2 audits plaatsgevonden, waar we wederom uitstekend voor geslaagd zijn.